dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

niedziela, 30 października 2011

Reklama tranzytowa - informacje podstawowe


Reklama tranzytowa 


– rodzaj reklamy outdoorowej (zewnętrznej), 
której nośnikami są środki komunikacji: 
autobusy, busy, taksówki, samochody prywatne 
czy też specjalne samochody reklamowe, itd. 

W swej naturze reklama ta przemieszczając się ma duży zasięg. 

Dzięki wprowadzonej na rynek folii One Way Vision 
(nie zmniejszającej widoczności w pojeździe po naklejeniu na szyby)
znacznie zwiększono przestrzeń dla tego typu reklamy i obecnie cały pojazd wraz z szybami może być nośnikiem reklamy.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

czwartek, 27 października 2011

Billboard (reklama) - informacje podstawowe


Billboard 


– dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, 
stosowany głównie w reklamie zewnętrznej.

Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach. Standard wprowadzony przez Stany Zjednoczone podczas trwania narodowych kampanii reklamowych w 1900 r.


Najpopularniejsze formaty nośników sieciowych (tj. standaryzowanych) stosowane w Polsce to:

 • billboardy/freeboardy 12 m² o formacie 5,04x2,38 metra (tzw. format europejski);
 • billboardy/freeboardy 12 m² o formacie 4x3 metry;
 • billboardy/freeboardy 18 m² o formacie 6x3 metry;
 • billboardy/freeboardy 36 m² o formacie 12x3 metry;
 • billboardy/freeboardy 48 m² o formacie 12x4 metry;
 • citylighty 1,2x1,8 na wiatach przystanków miejskich;
 • inne citylighty 1,2x1,8 – naścienne, wolnostojące, na latarniach;
 • billboardy 6 m² (aktualnie spotykane w metrze).

Głównie w dużych miastach występują również megaboardy, mające najczęściej formaty niestandardowe, o powierzchniach powyżej 50 m² i dochodzących nawet do 300 m² (reklamy na budynkach).Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

poniedziałek, 24 października 2011

Reklama prasowa - informacje podstawowe


Reklama prasowa 


forma reklamy, dla której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa.

Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się zarówno „prasę” w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą przekazu), jak i jej multimedialny odpowiednik występujący w e-gazetach lub e-wydaniach, który obok obrazu statycznego może wykorzystywać również formy ruchome (krótkie filmy, animację), dźwiękowe i interaktywne (quizy, rebusy) angażujące adresata reklamy

Również w postaci tradycyjnej obok wizualnego środka przekazu można znaleźć środki angażujące inne zmysły np.: reklamę zapachową, bądź załączane darmowe próbki produktów (kremy, szampony, przyprawy kulinarne i inne), co wyróżnia ten rodzaj reklamy, dając reklamodawcy możliwość zaprezentowania oferowanego produktu potencjalnym klientom.

Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia produktu na rynku. 

Do środków przekazu informacji można zaliczyć zarówno gazety (prasę codzienną) jak i czasopisma, magazyny. Reklama prasowa jest niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach. Na jej popularność niewątpliwie wpływa przeświadczenie, że słowo pisane jest bardziej wiarygodne i wzbudza mniej wątpliwości. Za pośrednictwem prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać bardziej szczegółowe informacje o produkcie niż w innych formach reklamy.

Ogłoszenia reklamowe mogą być zamieszczane zarówno w prasie o charakterze ogólnym, jaki i specjalistycznym. Zaletą reklamy prasowej jest przede wszystkim duża częstotliwość informacji oraz możliwość przekazu precyzyjnej i szerokiej informacji reklamowej. Główną wadą reklamy prasowej jest krótki cykl życia mediów prasowych. Z reguły gazetę wyrzuca się zwykle zaraz po przeczytaniu.

Istotnym czynnikiem dla skutecznego oddziaływania reklamy na określone grupy potencjalnych nabywców jest podział prasy na prasę regionalną i prasę o zasięgu ogólnym. Prasa regionalna ma określone grono czytelników i reklamy w niej zamieszczone powinny być skierowane do tego konkretnego segmentu.
O skuteczności reklamy prasowej decyduje przede wszystkim nakład czasopisma oraz częstotliwość jego ukazywania.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

piątek, 21 października 2011

Reklama porównawcza - informacje podstawowe


Reklama porównawcza 


– jedna z form reklamy, w której porównuje się przedmiot reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji.


Reklamę porównawczą można podzielić na:

 • reklamę porównawczą bezpośrednią, gdy przedmiot reklamy porównuje się z konkretnym przedmiotem konkurencji: np. cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u operatora X.
 • reklamę porównawczą pośrednią, w której nie wymienia się konkretnego przedmiotu konkurencji lecz daje się do zrozumienia w sposób bardziej lub mniej jednoznaczny, o jaki przedmiot i jaką konkurencję chodzi, np. cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u wiodącego operatora.

Prawodawstwo niektórych państw reguluje kwestię reklamy porównawczej w ramach przepisów o uczciwej konkurencji.
Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami jeżeli:

 • nie jest reklamą wprowadzająca w błąd,
 • porównuje w sposób rzetelny i dający się zweryfikować,
 • porównuje obiektywnie jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, porównywalnych cech towarów i usług,
 • nie powoduje pomyłek w rozróżnieniu kto kogo porównuje,
 • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa
 • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

środa, 19 października 2011

Billboard (reklama filmowa) - informacje podstawowe


Billboard 


- krótki film reklamowy trwający zazwyczaj 8 sekund wskazujący sponsora danego programu telewizyjnego.

Kwestie związane ze sponsoringiem w telewizji reguluje Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz.U. z 2000 r. Nr 65, poz. 785). 
Zgodnie z polskim prawem billboard sponsorski nie może trwać dłużej niż 8 sek. Gdy sponsorów jest dwóch łącznie wskazanie sponsorskie może trwać 15 sek. a gdy jest ich więcej - 25 sek. łącznie.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

poniedziałek, 17 października 2011

Spot (telewizja) - informacje podstawowe


Spot telewizyjny  
(ang. spot = kropka) 


– krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie (przerywając je). 
Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej 30 sekund, ale spotyka się dłuższe i krótsze. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów telewizji publicznych. 

Emisja spotów reklamowych w Polsce poprzedzana jest napisem Reklama. Aktualnie spoty telewizyjne stają się często wykorzystywanym narzędziem dla prowadzenia akcji reklamowych w Internecie, 
najczęściej jako "wyskakujące okienka".Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

sobota, 15 października 2011

Reklama radiowa - informacje podstawowe


Reklama radiowa


- forma reklamy, która wykorzystuje radio w celu dotarcia do potencjalnego klienta. Reklama radiowa ma zróżnicowany zasięg. 

Może być bowiem nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe oraz międzynarodowe. Ponieważ radio nadal pozostaje popularnym środkiem komunikacji, a audycje radiowe są z reguły adresowane do wybranych segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), 
ułatwia to kierowanie reklamy do właściwych odbiorców.


Zaletą radia jest fakt, iż można go słuchać praktycznie wszędzie: 
w pracy, w czasie podróży, a koszt reklamy radiowej jest stosunkowo niski.  

Reklama radiowa charakteryzuje się również prostotą, łatwością i szybkością przygotowania haseł. Wadą reklamy radiowej jest migawkowość związana z krótkim okresem nadawania i powierzchownością odbioru (wielu słuchaczy nie koncentruje uwagi na informacjach przekazywanych w radiu).
Reklama radiowa zaczęła się rozwijać w latach 20. XX wieku Jej historia zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, kilka lat później pojawiła się w Polsce. 3 maja1927 roku na antenie rozgłośni poznańskiej (istniejącej do dziś pod nazwą Radio Merkury) odbyła się pierwsza emisja reklamy radiowej, natomiast pionierem światowym została amerykańska stacja Wind & Earth & Air & Fire w roku 1922.
 
Z danych Millward Brown SMG/KRC wynika, że obecnie w Polsce radia słucha codziennie 75% Polaków w wieku 15–75 lat, średni czas słuchania radia w dni powszednie wynosi pięć godzin, natomiast w weekendy cztery godziny i siedemnaście minut.


W reklamie radiowej wykorzystuje się:
 • dżingle – czyli krótkie, kilkunastosekundowe melodie lub piosenki, festyny i akcje specjalne,
 • rozmowy sponsorowane – polegające na udzielaniu krótkich wywiadów radiowych na ściśle określony temat,
 • konkursy dla słuchaczy – w których reklamodawca finansuje nagrody.
Podstawową formą reklamy radiowej są radiowe spoty reklamowe.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

czwartek, 13 października 2011

Reklama uciążliwa - informacje podstawowe


Reklama uciążliwa 


polega na ingerowaniu w sferę prywatności potencjalnych odbiorców w miejscach publicznych przez nagabywanie, przesyłanie niezamówionych towarów, nadużywanie technicznych środków przekazu.

W celu ochrony konsumenta powstała ustawa o zwalczaniu nieuczciwej reklamy (art. 16 ust. 1 pkt 5), w której reklama uciążliwa jest określona jako niedopuszczalna.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

wtorek, 11 października 2011

Kryptoreklama - informacje podstawowe


Kryptoreklama 


- ukryta działalność reklamowa wiążąca się z uzyskaniem przez dziennikarza bądź redakcję korzyści majątkowej lub osobistej od osoby bądź przedsiębiorstwa dążących do zamieszczenia przekazu reklamy sprawiającego wrażenie obiektywnej, redakcyjnej informacji. 

Polega to na służącym celom reklamowym lub promocyjnym przedstawieniu w słowach lub obrazach towaru, usługi, nazwy firmy, działalności przedsiębiorców, prezentujących w sposób wprowadzający w błąd odbiorców przekazu, co do jej charakteru, celu i przeznaczenia.

Przykłady kryptoreklamy: 
 • Eksponowanie bannerów reklamowych w przekazie telewizyjnym, podczas transmisji z wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych
 • Prezentowanie wyrobów konkretnej firmy w programach z uwidocznieniem ich etykiety, cech, rozpoznawalnego opakowania
 • Wymienianie nazwy konkretnej firmy lub produktu w przekazie przy jednoczesnym pomijaniu firmy konkurencyjnej i jej produktów w tymże
 • Eksponowanie logo firmy w przekazie wizualnym
 • Materiały promocyjne emitowane jako reportaże w magazynach informacyjnych


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

niedziela, 9 października 2011

Reklama metapodprogowa - informacje podstawowe


Reklama metapodprogowa 


- to reklama parodiująca zarzuty o przemycanie w reklamach sygnałów podprogowych, wg niej - nie jest możliwe przemycanie w reklamach komunikatów podprogowych, tzn. odbieranych poza świadomością człowieka.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

piątek, 7 października 2011

Percepcja podprogowa (subliminalna) - informacje podstawowe


Percepcja podprogowa 
(subliminalna) 


- oddziaływanie na mózg informacji bez jego świadomości ich spostrzegania.
Dotyczy bodźców wzrokowych lub słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy) albo są zamaskowane innymi bodźcami.

Bodźce podprogowe mają wpływać na przetwarzanie innych bodźców. Podobnie niektórzy uczeni uważają, że bodźce odbierane podczas snu są przetwarzane w podobny sposób. Niekiedy uważa się, że takie słabe bodźce nie powodując świadomej refleksji, czynią nas bezbronnymi, gdyż nie możemy się obronić przed zawartą w przekazie sugestią. W efekcie sugestia ta mogłaby być traktowana jako własna myśl lub zalążek pomysłu bądź pragnienia, podobnie jak w przypadku sugestii hipnotycznej.

 

 

Badania Naukowe

Obrazy podprogowe


W 1998 roku Bar i Biederman stwierdzili że, obraz wyświetlany przez 47 milisekund jest wykrywany jedynie przez jedną na siedem badanych osób, po ponownej prezentacji liczba osób świadomych bodźca zwiększa się do jednej na trzy.

W badaniu z roku 2005 wyświetlono badanej osobie obraz podprogowo przez 16,7 milisekund i okazało się, że prawa część ciała migdałowatego wykazała większą aktywność podczas bodźca podprogowego z kolei lewa część ciała migdałowatego i kolumna neuronalna podczas późniejszego bodźca ponadprogowego trwającego pół sekundy.

 

Reklama podprogowa (subliminalna)


Zwana inaczej sugestią podprogową lub przekazem podprogowym - teoretycznie polega np. na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywania ukrytego przesłania do piosenek.

Koronnym dowodem na skuteczność jej działania miał być eksperyment przeprowadzony w 1957 r. przez Jamesa Vicary'ego w USA. Podmienił on pojedyncze klatki filmu wyświetlanego w kinie dla zmotoryzowanych w Fort Dix na reklamy - napisy "pij colę" i "jedz popcorn" - i twierdził, że w ten sposób skłonił widzów do kupowania tych produktów. Liczne eksperymenty dowiodły potem, że badania te były sfabrykowane, co zresztą przyznał sam Vicary. Mimo to reklama podprogowa została zakazana w wielu krajach. Polska ratyfikowała konwencję o Telewizji Transgranicznej, która zakazuje perswazji poza świadomością widza, dlatego techniki reklamowe oddziałujące na podświadomość (chodzi tu głównie o reklamę telewizyjną i kinową) są zakazane.

W latach 80. zarzucano stosowanie przekazu podprogowego niektórym zespołom rockowym, które w ten sposób miały propagować satanizm lub nakłaniać do samobójstwa (słynna sprawa płyty Stained Class zespołu Judas Priest). Miały one rzekomo umieszczać w piosenkach komunikaty, które były słyszalne dopiero wtedy, gdy utwór był odtwarzany "od tyłu".
Zdaniem części badaczy przekaz podprogowy to jedynie mit - argumentują, że nie można ulec propagandzie, jeśli nie widzi się elementu propagandy. Jednak eksperymenty wykazały, że bodźce podprogowe wpływają na procesy poznawcze, choć wpływ ten utrzymuje się zaledwie przez ułamki sekundy. Rejestrowane mogą być proste informacje, takie jak stan emocjonalny.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

środa, 5 października 2011

Środki upowszechniania reklamy - informacje podstawowe


Środki upowszechniania reklamy 


- różne środki (media) przekazu reklamy różnią się kosztem (ceną), możliwością dotarcia z komunikatem reklamowym do wybranych segmentów publiczności czy firm.

 

Telewizja


Telewizja jest drogim (wysoki koszt zarówno produkcji filmów reklamowych, jak i czasu antenowego), choć prawdopodobnie najskuteczniejszym, środkiem reklamy dóbr i usług konsumpcyjnych. Zaletą tego medium jest jego ogólnokrajowy, a nawet szerszy zasięg.

 

Internet


Internet to coraz powszechniejsze i nabierające coraz większego znaczenia medium stanowi dynamicznie rosnący procentowo udział w rynku reklamowym

Dzieje się to głownie dzięki możliwości personalizowania przekazu, który za pomocą tematycznych serwisów może trafiać bezpośrednio do grup zainteresowanych konkretnymi usługami lub produktami. W każdym sezonie specjaliści od reklamy webowej kreują coraz to nowe kanały dotarcia do użytkowników internetu. Banery w najprzeróżniejszym kształcie, wyskakujące okienka, mailing, przekierowania aż wreszcie coraz popularniejsze reklamy w strumieniach video w niektórych branżach pozwalają powoli przenosić środek ciężkości reklam z innych mediów na internet. W reklamach kierowanych do młodzieży, dotyczących, np. sprzedaży multimediów do telefonów komórkowych, internet już wiedzie dominującą rolę. Duże postęp również nastąpił w sprzedaży usług specjalistycznych wymagających konfrontacji wielu ofert, np. przy wyborze kredytów hipotecznych.

 

Radio


Radio jest tanim i bardzo powszechnym medium reklamowym. Operuje głosem i muzyką, dlatego umiejętnie łącząc te dwa elementy, i często powtarzając reklamę, można szczególnie skutecznie utrwalać w świadomości słuchaczy slogany reklamowe zwłaszcza nazwę firmy czy produktu.

 

Prasa


Reklama prasowa jest bardzo istotna dla egzystencji prasy. Za pośrednictwem prasy przekazywać można bardziej szczegółowe informacje o produkcie niż przez telewizję i radio. Przede wszystkim jednak, w odróżnieniu od telewizji, prasa daje możliwość bardziej selektywnego docierania z reklamą do wybranych segmentów publiczności: kobiet, hobbystów, właścicieli samochodów czy psów, różnego rodzaju profesjonalistów itp.

 

Prasa regionalna


Prasa regionalna ma z reguły wiernych czytelników, ma też często pozycję monopolisty na danym terenie, jest więc dobrym środkiem przekazu reklamy do społeczności lokalnych.

 

Gazety


Gazety, ze względu na częstotliwość ukazywania się, są dobrym środkiem przekazu reklamy wtedy, gdy decyduje aktualność, a więc w wypadku reklamy informującej o konkursach, wyprzedażach, przecenach, imprezach promocyjnych itp.

 

Czasopisma


Czasopisma mają z reguły większy prestiż, a ich czytelnicy należą przeważnie do grup, których dochody kształtują się powyżej dochodów średnich. Każdy egzemplarz czasopisma jest na ogół czytany przez wiele osób, są one przechowywane, a nawet kolekcjonowane (zwłaszcza pisma hobbystyczne) przez długi czas.

 

Kino


Reklama kinowa ma w przybliżeniu te same zalety i wady, co reklama telewizyjna. Reklama kinowa to dobry środek dotarcia do młodzieży. W odróżnieniu od telewizji reklama kinowa nie oddziałuje na odbiorców w sposób powtarzalny

 

Out-door


Reklama zewnętrzna (out-door) prezentowana jest na ulicach, drogach itp. Najważniejszym środkiem reklamy zewnętrznej są plansze reklamowe czyli (plakaty, tablice, billboardy). Warunkiem skuteczności plansz reklamowych jest nie tylko właściwe ich zaprojektowanie, ale również taka lokalizacja w stosunku do strumieni przechodniów i samochodów, sieci transportu publicznego itp., by ich treści docierały do możliwie największej liczby osób. Zaletą plansz reklamowych jest możliwość skoncentrowania akcji promocyjnej na ściśle określonym obszarze. Kontakt widza z planszami reklamowymi jest krótki, dlatego najważniejszym elementem tej formy reklamy musi być symbol, nazwa firmy i marka, a nie tekst słowny.

 

Inne formy reklamy zewnętrznej


Bilboardy, k-boardy, kasetony świetlne, bannery, litery przestrzenne, stand-upy, szyldy, reklama na środkach transportu.
Reklamy można również umieszczać na samochodach firmy, na torbach wręczanych nabywcom w sklepach.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

Reklama - informacje podstawowe


Reklama
  (z łac. reclamo, reclamare) 


– informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. 
Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei 
(np. promowanie marki).

Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.

Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest na pograniczu reklamy i korupcji.

Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.


Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę od public relations jest to, że reklama jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i ma nad tym komunikatem pełną kontrolę.

Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi. Można jednak wyróżnić również reklamę społeczną oraz reklamę polityczną

Ponadto istnieją zjawiska łączące ze sobą wymienione typy reklam – reklamy powstające w ramach kampanii marketingowych łączących cele komercyjne z celami społecznymi (tak prowadzony marketing określa się mianem marketingu społecznie zaangażowanego (ang. Cause Related Marketing). 
Tego typu reklam nie należy mylić z reklamami społecznymi.

 

Historia reklamy


Swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. 
Stosowali reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów karczmy, zajazdy. Średniowieczni handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W ten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklama ustna.

W starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Miała ona charakter spisanych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Wynalezienie przez Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Za umowną datę wynalezienia druku uznaje się rok 1450. Pojawiły się pierwsze gazety a w nich pierwsze reklamy prasowe.
 • Ok. 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwszą reklamę prasową (wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy).
 • 14 października 1612 – w Paryżu wydrukowana pierwsza reklama w gazecie „Journal General d'Affiches”.
 • 1704 – pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa (w Europie reklamy na łamach tygodników obecne były już wcześniej – w XVII wieku)
 • 1843 – w Filadelfii rozpoczął działalność pierwszy agent reklamowy Volney Palmer. Zajmował się zbieraniem ogłoszeń reklamowych i umieszczaniem ich w prasie. Można powiedzieć, że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa.
 • 1893 – w Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysięcy dolarów na reklamę.
 • 1925 – profesor Olgierd Langer jako pierwszy w Polsce rozpoczyna cykl wykładów o reklamie w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie
 • 1941 – w Stanach Zjednoczonych pojawiła się pierwsza reklama telewizyjna.
 • 1989 – w Polsce zaczął się rozwijać rynek reklamy komercyjnej.

 

Etapy projektowania reklamy

 1. Tworzenie świadomości produktu, firmy lub marki.
 2. Wzbudzanie zainteresowania produktem, firmą lub marką.
 3. Wzbudzanie pożądania oferty.
 4. Wywoływanie oczekiwanej akcji (np. zakupu).

 

Korzyści reklamy

 1. Powszechna informacja o produkcie.
 2. Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej.
 3. Kształtowanie postaw społecznych.

 

Zagrożenia płynące z reklamy

 1. Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy.
 2. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych.
 3. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę.
 4. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny.
 5. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.

 

Funkcje reklamy

 1. Edukacyjna
 2. Informacyjna
 3. Wspierania sprzedaży (przypominanie, nakłanianie)
 4. Konkurencyjna
 5. Manipulacyjna
 6. Komplementarności

 

Rodzaje reklamy ze względu na treść

 • reklama podprogowa
 • reklama informacyjna
 • reklama przypominająca
 • reklama wspierająca
 • reklama stabilizująca
 • reklama ukryta
 • reklama wprowadzająca w błąd
 • reklama uciążliwa

 

Rodzaje reklamy ze względu na media

 • reklama internetowa
 • reklama telewizyjna
 • reklama prasowa
 • reklama radiowa
 • billboard (reklama)
 • reklama tranzytowa
 • reklama mobilna
 • reklama ambientowa
 • Reklama zewnętrzna
 • spamZapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.sprawdzona-reklama.blogspot.com !

Witaj na www.sprawdzona-reklama.blogspot.com !


Blog stworzony dla osób zainteresowanych sprawdzoną i skuteczną reklamą, nie tylko w internecie.

Znajdziesz tutaj ciekawe i przydatne informacje dotyczące reklamy w google: dowiesz się jak je umieścić, jak na nich zarobić, w czym pomagają, jak działają oraz jak je wykorzystać w sposób korzystny dla Ciebie.

Poznasz rodzaje reklam, dowiesz się czym jest auto reklama
Nauczymy Cię jak prowadzić skuteczną kampanię reklamową oraz podpowiemy co zrobić aby reklama byłą przekonująca.

Opiszemy na czym polega reklama strony internetowej
Podamy przykłady skutecznych reklam, pokażemy jak powinna wyglądać dobra reklama samochodowa.

Dowiesz się czym charakteryzuje się reklama firm oraz gdzie najlepiej promować swój biznes.

Wskażemy sposoby na reklamę prasową oraz reklamę telewizyjną i powiemy co zrobić aby w gazecie lub telewizorze zamieścić artykuł o swojej firmie.

Dodatkowo dowiesz się czym powinna charakteryzować się dobra reklama produktu, jak wykorzystać reklamę na facebooku lub naszej-klasie.

Przyjrzymy się reklamą kontekstowym, ciekawym reklamą wizualnym oraz spotykanych coraz częściej reklamą świetlnym.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.sprawdzona-reklama.blogspot.com !