dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

poniedziałek, 21 listopada 2011

Reklama wprowadzająca w błąd - informacje podstawowe


Reklama wprowadzająca w błąd 


- to rodzaj reklamy, który wywołuje mylne wrażenie, co do pochodzenia towaru, wartości czy ilości. Powoduje, że powstałe na jej podstawie wyobrażenia nie są zgodne ze stanem rzeczywistym.


Formy reklamy wprowadzającej w błąd:

  • Reklama kłamliwa (fałszywa) - informacje w niej zawarte są fałszywe pod względem materialnym (co do cech danego produktu), oceniane na podstawie obiektywnej weryfikacji

  • Reklama oszukańcza - umożliwia wieloznaczne rozumienie zawartych w niej treści. Nie podaje fałszywych informacji, przedstawia jednak produkt w sposób tendencyjny, maksymalnie korzystny dla reklamowanego produktu.

  • Reklama niepełna - wprowadza w błąd poprzez pominięcie w reklamie istotnych informacji dla adresata, na przykład nie podaje pojemności dostępnego opakowania

  • Reklama naśladownicza - naśladuje ona reklamę innego przedsiębiorstwa, podobne materiały, naklejki, ulotki o takim samym kształcie, kolorystyce. Dzięki temu reklama oryginalna jest przez odbiorcę przypisywana naśladowcy.

  • Reklama oczywista - wskazuje na cechę produktu, która jest właściwa dla wszystkich produktów danego rodzaju.

  • Reklama przesadna - produkt zachwalany jest za pomocą zwrotów takich jak: „najlepszy”, „najtańszy”, „najzdrowszy”, „jedyny”.

  • Reklama naruszająca cudze oznaczenia handlowe - w celu wprowadzenia w błąd klientów, reklamujący wykorzystuje dobre imię innego przedsiębiorstwa lub jego produktów. Odbywa się to poprzez wykorzystywanie znaków firmowych lub innych oznaczeń indywidualizujących


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz